Aduh Gusti Nu Maha Suci Sim Abdi Rumaos

Aduh gusti nu maha suci. Aduh gusti anu maha suci sim abdi rumaos pangna abdi dumugi ka késrék réh ka sepuh parantos ngusir takabur sareng dir téga nundung sepuh. Pupuh mijil aduh gusti aduh gusti anu maha suci sim abdi rumaos pangna abdi . Guguritan nu judulna “adat jalma”, diwangun ku … pada. Pupuh nu digunakeun dina eta tembang di luhur nyaeta pupuh mijil. Aduh gusti anu maha suci. Pangna abdi dumugi ka kesrek. Aduh gusti anu maha suci.

Teknologi Informasi Dalam Pembelajaran Seni Budaya

Pupuh Mijil Dosa Anak Song Lyrics And Music By Á®• Á®• Á®™ Á® Á®œ Á®“ Á®ž Á®ƒá®”ᮊ Arranged By S1b Agoenk Ueh On Smule Social Singing App from c-fa.cdn.smule.com

Pupuh mijil aduh gusti aduh gusti anu maha suci sim abdi rumaos pangna abdi . Reh ka sepuh parantos ngusir. Aduh gusti anu maha suci. Reh ka sepuh parantos ngusir. Oh tuhan yang kudus saya merasa sim mengapa saya datang kake. Aduh gusti anu maha suci. Aduh gusti anu maha suci sim abdi rumaos pangna abdi dumugi ka késrék. Pupuh nu digunakeun dina eta tembang di luhur nyaeta pupuh mijil.

Pupuh nu digunakeun dina eta tembang di luhur nyaeta pupuh mijil. Aya 17 rupa pupuh anu dibagi jadi dua kelompok nyaeta sekar ageung jeung sekar . Aduh gusti anu maha suci. Aduh gusti anu maha suci sim abdi rumaos pangna abdi dumugi ka késrék réh ka sepuh parantos ngusir takabur sareng dir téga nundung sepuh. Aduh gusti anu maha suci sim abdi rumaos pangna abdi dumugi ka késrék. Pupuh nu digunakeun dina eta tembang di luhur nyaeta pupuh mijil. Pupuh mijil aduh gusti aduh gusti anu maha suci sim abdi rumaos pangna abdi . Bias ngabul nu di maksud. Aduh gusti nu maha suci.

Aduh gusti anu maha suci sim abdi rumaos pangna abdi dumugi ka késrék. Aya 17 rupa pupuh anu dibagi jadi dua kelompok nyaeta sekar ageung jeung sekar . Pupuh nu digunakeun dina eta tembang di luhur nyaeta pupuh mijil. Reh ka sepuh parantos ngusir. Pupuh mijil aduh gusti aduh gusti anu maha suci sim abdi rumaos pangna abdi . Aduh gusti anu maha suci sim abdi rumaos pangna abdi dumugi ka késrék réh ka sepuh parantos ngusir takabur sareng dir téga nundung sepuh. Aduh gusti anu maha suci. Oh tuhan yang kudus saya merasa sim mengapa saya datang kake.

2

Aduh gusti anu maha suci sim abdi rumaos pangna abdi dumugi ka késrék réh ka sepuh parantos ngusir takabur sareng dir téga nundung sepuh. Pdf Local Wisdom As Learning Materials Character Educational Values Of Sundanese Pupuh
Pdf Local Wisdom As Learning Materials Character Educational Values Of Sundanese Pupuh from i1.rgstatic.net

Aduh gusti anu maha suci. Guguritan nu judulna “adat jalma”, diwangun ku … pada. Pangna abdi dumugi ka kesrek. Oh tuhan yang kudus saya merasa sim mengapa saya datang kake. Aya 17 rupa pupuh anu dibagi jadi dua kelompok nyaeta sekar ageung jeung sekar . Pupuh nu digunakeun dina eta tembang di luhur nyaeta pupuh mijil. Aduh gusti anu maha suci. Bias ngabul nu di maksud.

Aduh gusti nu maha suci. Aduh gusti anu maha suci sim abdi rumaos pangna abdi dumugi ka késrék réh ka sepuh parantos ngusir takabur sareng dir téga nundung sepuh. Aduh gusti anu maha suci. Reh ka sepuh parantos ngusir. Pangna abdi dumugi ka kesrek. Aduh gusti anu maha suci sim abdi rumaos pangna abdi dumugi ka késrék. Aya 17 rupa pupuh anu dibagi jadi dua kelompok nyaeta sekar ageung jeung sekar . Reh ka sepuh parantos ngusir. Oh tuhan yang kudus saya merasa sim mengapa saya datang kake.

Aduh gusti anu maha suci. Aduh gusti anu maha suci sim abdi rumaos pangna abdi dumugi ka késrék. Oh tuhan yang kudus saya merasa sim mengapa saya datang kake. Aduh gusti anu maha suci. Pupuh mijil aduh gusti aduh gusti anu maha suci sim abdi rumaos pangna abdi . Aya 17 rupa pupuh anu dibagi jadi dua kelompok nyaeta sekar ageung . Pupuh nu digunakeun dina eta tembang di luhur nyaeta pupuh mijil. Aduh gusti nu maha suci.

Baca Teks Pupuh Mijil Dihandap Pikeun Ngajawab Soal Nomer 29 32 Aduh Gusti Anu Maha Sucisim Abdi Rumaospangna Abdi Dumugi Ka Kesrekreh Ka Sepuh Parantos Ngusirtakabur Sareng Diritega Nundung Sepu29 Pupuh Mijil Di Luhur

Guguritan nu judulna “adat jalma”, diwangun ku … pada. 2
2 from

Oh tuhan yang kudus saya merasa sim mengapa saya datang kake. Aya 17 rupa pupuh anu dibagi jadi dua kelompok nyaeta sekar ageung jeung sekar . Pupuh nu digunakeun dina eta tembang di luhur nyaeta pupuh mijil. Aduh gusti anu maha suci. Aduh gusti anu maha suci. Bias ngabul nu di maksud. Pupuh mijil aduh gusti aduh gusti anu maha suci sim abdi rumaos pangna abdi . Aduh gusti anu maha suci.

Aduh gusti anu maha suci. Pupuh nu digunakeun dina eta tembang di luhur nyaeta pupuh mijil. Aduh gusti anu maha suci sim abdi rumaos pangna abdi dumugi ka késrék réh ka sepuh parantos ngusir takabur sareng dir téga nundung sepuh. Aduh gusti anu maha suci sim abdi rumaos pangna abdi dumugi ka késrék. Aduh gusti anu maha suci. Aya 17 rupa pupuh anu dibagi jadi dua kelompok nyaeta sekar ageung jeung sekar . Reh ka sepuh parantos ngusir. Guguritan nu judulna “adat jalma”, diwangun ku … pada. Bias ngabul nu di maksud.

Pangna abdi dumugi ka kesrek.

Pupuh nu digunakeun dina eta tembang di luhur nyaeta pupuh mijil. Reh ka sepuh parantos ngusir. Pangna abdi dumugi ka kesrek. Aduh gusti anu maha suci sim abdi rumaos pangna abdi dumugi ka késrék. Pupuh nu digunakeun dina eta tembang di luhur nyaeta pupuh mijil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *